Personlige bisættelser og begravelser i Odense og på resten af Fyn siden 1985

Langt de fleste der dør i Danmark, har igennem deres medlemskab af den danske folkekirke tilkendegivet, at de ønsker, at en kirkelig handling skal markere afslutningen på deres liv. Som bedemand kontakter vi i den forbindelse som regel straks afdødes sognepræst, der som hovedregel varetager den kirkelige handling i forbindelse med begravelsen eller bisættelsen.

Den efterladte ægtefælle, børn eller pårørende møder herefter præsten, og de gennemgår hvordan højtideligheden i kirken skal foregå. Under samtalen med præsten vælges der salmer til højtideligheden. Der er tradition for, at det er præsten der taler over afdøde i kirken, så de fleste præster bruger samtalen til at danne sig et indtryk af afdøde. Talen indeholder normalt en forkyndende del og en personlig del.

Vil du kontaktes af en bedemand?

Borgerlig begravelse og bisættelse på Fyn

Der er ingen lovkrav til, hvordan en ikke-kirkelig ceremoni skal foregå. Blot skal almindelig sømmelighed overholdes. Ceremonien kan foregå i eget hjem eller fra sygehuskapel, krematoriekapel eller fra kirkens kapel. Vi har stor erfaring i at få sammensat et værdigt og indholdsrigt forløb ved borgerlige begravelser og bisættelser.

Højtideligheden

Meningen med den kirkelige højtidelighed er at forkynde det kristne budskab om, at afdøde lever videre hos Gud og i kærligheden hos de efterladte. Vi møder ofte forespørgsler om specielle sang- eller musik ønsker. Ofte findes der en god løsning, men uanset ønske skal præsten godkende det.

Kirkegårdene

De danske kirkegårde ejes og administreres af folkekirken eller den lokale kommune. Kirkegårdene har forskellige typer gravsteder til både kister og urner. Hvordan de er anlagt, og hvad de koster, varierer meget. Her er det en god idé at tale med kirkegårdspersonalet i forbindelse med udvælgelsen af gravsted. Vi hjælper naturligvis med kontakten til personalet.

 De ukendtes grav

De fleste kirkegårde har etableret anonyme fællesgrave, hvor afdødes urne kan blive sat ned – i daglig tale “de ukendtes grav”. Mange bliver nedsat i fællesgrave, hvis de ikke har pårørende til at vedligeholde et gravsted, eller hvis de ikke ønsker, at deres pårørende skal føle sig forpligtede til at besøge og vedligeholde et gravsted. Her kan de pårørende så lægge blomster ved et fællesmonument.

Mindesten

Igennem de senere år er det blevet populært at bruge mindesten, som et slags kompromis mellem de ukendtes grav og et egentligt gravsted. En mindesten er en plade, som lægges vandret i jorden, ovenpå kisten eller urnen. Mindestenen giver de samme oplysninger om afdøde som en gravsten, men der er ikke de samme krav om vedligeholdelse af graven, som der er til et traditionelt gravsted.

Bestilling af stenen

Kirkegården kan have forskellige regler for, hvilken type sten, man må anvende på hvert enkelt gravsted. Når gravstedet er valgt, er det almindeligt derefter at henvende sig til en stenhugger, som kender alt til de evt. krav på hvert enkelt gravsted. Sammen med stenhuggeren vælger man så den helt rigtige sten og den tekst, der skal være på stenen. Vi tilbyder at formidle kontakten til stenhuggeren. 

Alternativ til traditionel jordfæstelse

Hvis man ikke ønsker, at afdøde skal begraves eller nedsættes på en kirkegård, er der to alternativer:

  • Afdødes aske skal spredes over havet
  • Afdøde kan komme i privat Der er helt specifikke krav til grundens størrelse – og stedet må ikke markeres på nogen måde. Hvis man vælger dette, skal det tinglyses på ejendommens skøde. Denne form er sjælden og kræver megen forarbejde før den kan finde sted.

For begge gælder, at afdøde skal kremeres, og at man skal søge tilladelse til den alternative begravelse hos Kirkeministeriet.

Kontakt os om bisættelse eller begravelse i Odense eller et andet sted på Fyn

Hvis du ønsker en bedemand som lægger stor vægt på et personligt forløb, lige fra første kontakt, og indtil bisættelsen eller begravelsen er overstået, så kontakt os hos Fjordager Begravelsesforretning A/S. Vores primære fokus er altid at skabe en afsked præcis efter afdødes og de efterladtes ønsker. Vores begravelsesforretning i Odense har rødder tilbage til 1985, og vi arbejder overalt på Fyn og Langeland.